s o p h i a g i r l s s e n i o r s e c o n d a r y s c h o o l

v a l l a b h n a g a r , k o t a - 3 2 4 0 0 7

Affiliated to CBSE,New Delhi
Vide No. 1730092